ΗΥ-1 121016 (1)

TRAINING SUPPORT CENTER ‘PEK Irakleiou’

One training action called Epimorfosi b-epipedo, which is focusing on ICTs for teachers, is carrying out in the TRAINING SUPPORT CENTER ‘PEK Irakleiou’. The Center is housing in the RTC-Her and applies Training Programs of the Computer Technology Institute and Press «Diophantus» of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs.

In May 2017, a Training Program on Natural Sciences, Technology, Physical Education and Health was carried out for 14 teachers of Secondary Education. It is a Program of «traditional model» training, which only includes face to face training sessions, in the framework of the «Training of teachers for the exploitation and implementation of digital technologies in the didactic activity (Second Level Education Training)» of the Operational Program «Development of Human Resources, Education and Lifelong Learning», NSRF (2014- 2020) with beneficiary organization of the Act, the Institute of Computer Technology and Publications «Diophantos».

The same Program is carrying out for two groups of total 28 Secondary teachers, in the period December 2017-March 2018.

Portal for the Training program http://e-pimorfosi.cti.gr

ΠΕΚ ΓΙΑ ΚΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ P530_20160726_prosklisi_kse

Πρόσκληση ΚΣΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ 1ης Περιόδου_20170228 (1) επικαιροποιημενη

Επικαιροποίηση Μητρώου ΚΣΕ_5846941-92_66_24.01.2017

Β1 ΚΣΕ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛ 802-1 Εγκεκριμενο Πρόγραμμα 1ης Περιόδου Μάιος 2017